Fairs / Melas
Location
District
Month
Duration (days)
Brahamotsavam Tirupati Chitoor Sep/Oct 10
Netaji Mela Karimganj Karimganj Jan 15
Pyditthallamma Utsavam Vijayanagram Vijayanagram April/May NA

Forthcoming Festivals