Goddess Durga is an incarnation of Devi or the Mother Goddess, a unified symbol of divine shakti. She is believed to be the supreme reality in the Hinduism, the one who manifested when evil forces threatened the very existence of the Gods. The literal meaning of Durga in Sanskrit is the one who is invincible and indomitable.

The birth of this Hindu Goddess Durga was caused to destroy the demons who threatened the existence of the Gods in heaven. All Hindu Gods offered their radiance to her creation and each formed part of Durga's body.

The goddess is portrayed in Hindu texts as having ten powerful hands, mounted on tiger with her full radiance. She holds powerful weapons like Shiva's trident, Vishnu's chakra, Kuber's mace and Indra's thunderbolt in all her arms.

She is referred as Mahishasura-Mardini Durga for assassinating the ferocious demon Mahishasura. On her birth she was mounted on a fierce tiger and looked immensely beautiful as well as brutal.

The Durga form of Devi is the most worshipped incarnation of Shakti. Goddess Durga's love for her children as the mother of universe is ever enduring. She is worshiped both for her ferocious and motherly form.

Two of the most popular festivals dedicated to Goddess Durga are Navratras and Durga Puja and are celebrated in great fervor and spirit across North India and West Bengal.

Goddess Durga is mainly worshiped by chanting 108 names by her devotees; she truly symbolizes female dynamism and is believed to be the force behind the power and energy of Lord Shiva.

108 Names of Goddess Durga

 1. Om Drugayai Namaha
 2. Om Shivayai Namaha
 3. Om Maha Lakshmyai Namaha
 4. Om Maha Gouryai Namaha
 5. Om Chandikaye Namaha
 6. Om Sarva Gynayai Namaha
 7. Om Sarva Lokeshayai Namaha
 8. Om Sarva Karma Phala Pradayai Namaha
 9. Om Sarva Teerdha Mayai Namaha
 10. Om Pun Yayai Namaha
 11. Om Deva Yonaye Namaha
 12. Om Ayoni Jaayai Namaha
 13. Om Bhume Jaayai Namaha
 14. Om Nirgu Nayai Namaha
 15. Om Aadhara Shaktyai Namaha
 16. Om Aanee Shvaryai Namaha
 17. Om Nirgu Nayai Namaha
 18. Om Niramham Karayai Namaha
 19. Om Sarva Garva Vimar Dhinyai Namaha
 20. Om Sarva Loka Priyayai Namaha
 21. Om Vaanyai Namaha
 22. Om Sarva Vidyadhi Devataayai Namaha
 23. Om Parvatyai Namaha
 24. Om Devamatre Namaha
 25. Om Vanee Shayai Namaha
 26. Om Vindya Vasinyai Namaha
 27. Om Tejo Vatyai Namaha
 28. Om Maha Matre Namaha
 29. Om Koti Surya Sama Prabhayai Namaha
 30. Om Deva Tayai Namaha
 31. Om Vahni Rupayai Namaha
 32. Om Sate Jase Namaha
 33. Om Varna Rupinyai Namaha
 34. Om Guna Shayayai Namaha
 35. Om Guna Madhyayai Namaha
 36. Om Guna Traya Vivarji Tayai Namaha
 37. Om Karma Gynana Pradayai Namaha
 38. Om Kantayai Namaha
 39. Om Sarva Samhara Karinyai Namaha
 40. Om Dharma Gynanayai Namaha
 41. Om Dharma Nistayai Namaha
 42. Om Sarva Karma Vivardhi Tayai Namaha
 43. Om Kamakshmai Namaha
 44. Om Kama Samhartyai Namaha
 45. Om Kama Krodha Vivarji Tayai Namaha
 46. Om Shan Karyai Namaha
 47. Om Sham Bhavyai Namaha
 48. Om Shan Tayai Namaha
 49. Om Chandra Suryagni Lochanayai Namaha
 50. Om Suja Yayai Namaha
 51. Om Jaya Bhumi Shtayai Namaha
 52. Om Jaahnavyai Namaha
 53. Om Jana Puji Tayai Namaha
 54. Om Shastrasyai Namaha
 55. Om Shastra Mayyai Namaha
 56. Om Nityayai Namaha
 57. Om Shubhayai Namaha
 58. Om Chandhrardha Mastakayai Namaha
 59. Om Bharatyai Namaha
 60. Om Bramaryai Namaha
 61. Om Kalpayai Namaha
 62. Om Karalyai Namaha
 63. Om Krushana Pingalayai Namaha
 64. Om Bramhai Namaha
 65. Om Narayanyai Namaha
 66. Om Roudryai Namaha
 67. Om Chandra Mruta Pari Srutayai Namaha
 68. Om Jyeshtayai Namaha
 69. Om Indirayai Namaha
 70. Om Maha Mayayai Namaha
 71. Om Jagat Grushtya Dhika Rinyai Namaha
 72. Om Bramhanda Koti Samsdha Nayai Namaha
 73. Om Kaminyai Namaha
 74. Om Kamalaa Layayai Namaha
 75. Om Katya Yanyai Namaha
 76. Om Kalaa Teetayai Namaha
 77. Om Kala Samhara Karinyai Namaha
 78. Om Yoga Nishtayai Namaha
 79. Om Yogi Gamyayai Namaha
 80. Om Yogi Dyeyayai Namaha
 81. Om Tapa Svinyai Namaha
 82. Om Gynana Pupayai Namaha
 83. Om Niraka Rayai Namaha
 84. Om Bhakta Bhishta Phala Pradayai Namaha
 85. Om Bhutatme Kayai Namaha
 86. Om Bhuta Matre Namaha
 87. Om Bhute Shyai Namaha
 88. Om Bhuta Darinyai Namaha
 89. Om Svadhayai Namaha
 90. Om Naree Madhya Gatayai Namaha
 91. Om Shada Dharadi Vardhinyai Namaha
 92. Om Mohitam Shubha Dayai Namaha
 93. Om Shubhrayai Namaha
 94. Om Sukshmayai Namaha
 95. Om Matrayai Namaha
 96. Om Nirala Sayai Namaha
 97. Om Nimna Gayai Namaha
 98. Om Neela Samka Shayai Namaha
 99. Om Nitya Nandayai Namaha
 100. Om Harayai Namaha
 101. Om Paraayai Namaha
 102. Om Sarva Gynana Pradayai Namaha
 103. Om Anamtayai Namaha
 104. Om Satyayai Namaha
 105. Om Durlabha Rupinyai Namaha
 106. Om Sarasvatyai Namaha
 107. Om Sarva Gatayai Namaha
 108. Om Sarva Bheeshta Prada Inyai Namaha

Durga Chalisa

eople have a common practice of chanting verses of Durga Chalisa as a part of their every day life. It is considered that recitation of Durga Puja brings good fortune and joy to family. Durga Chalisa is a devotional 40 verse song written in the praise of Goddess Durga describing her beauty, strength and courage.

 

Durga Chalisa

Namo Namo Durge Sukh karani,
Namo Namo ambe Dukh harani.

Nirakar hai jyoti tumhari,
Tihun lok pheli ujayari.

Shashi lalat mukh mahavishala,
Netra lal bhrikutee vikarala.

Roop Matu ko adhika suhave,
Daras karat jan ati sukh pave.

Tum sansar shakti laya kina,
Palan hetu anna dhan dina.

Annapurna hui jag pala,
Tumhi adi sundari Bala.

Pralaya kala sab nashan hari,
Tum gauri Shiv-Shankar pyari.

Shiv yogi tumhre guna gaven,
Brahma Vishnu tumhen nit dhyaven.

Roop Saraswati ko tum dhara,
De subuddhi rishi munina ubara.

Dharyo roop Narsimha ko amba,
Pragat bhayin phar kar khamba.

Raksha kari Prahlaad bachayo,
Hiranakush ko swarga pathayo.

Lakshmi roop dharo jag mahin,
Shree Narayan anga samihahin.

Ksheer sindhu men karat vilasa,
Daya Sindhu, deeje man asa.

Hingalaja men tumhin Bhavani,
Mahima amit na jet bakhani.

Matangi Dhoomavati Mata,
Bhuvneshwari bagala sukhdata.

Shree Bhairav lara jog tarani,
Chhinna Bhala bhav dukh nivarani.

Kehari Vahan soh Bhavani,
Langur Veer Chalat agavani.

Kar men khappar khadag viraje,
Jako dekh kal dan bhaje.

Sohe astra aur trishoola,
Jase uthata shatru hiya shoola.

Nagarkot men tumhi virajat,
Tihun lok men danka bajat.

Shumbhu Nishumbhu Danuja tum mare,
Rakta-beeja shankhan samhare.

Mahishasur nripa ati abhimani,
Jehi agha bhar mahi akulani.

Roop karal Kalika dhara,
Sen Sahita tum tin samhara.

Pan garha Santan par jab jab,
Bhayi sahaya Matu tum tab tab.

Amarpuni aru basava loka,
Tava Mahirna sab rahen asoka.

Jwala men hai jyoti tumhari,
Tumhen sada poojen nar nari.

Prem bhakti se Jo yash gave,
Dukh-daridra nikat nahin ave.

Dhyave tumhen jo nar man laee,
Janam-maran tako chuti jaee.

Jogi sur-muni kahat pukari,
Jog na ho bin shakti tumhari.

Shankar Aacharaj tap keenhon,
Kam, krodha jeet sab leenhon.

Nisidin dhyan dharo Shankar ko,
Kahu kal nahini sumiro tum ko.

Shakti roop ko maran na payo,
Shakti gayi tab man pachitayo.

Sharnagat hui keerti bakhani,
Jai jai jai Jagdamb Bhavani.

Bhayi prasanna Aadi Jagdamba,
Dayi shakti nahin keen vilamba.

Mokon Matu kashta ati ghero,
Tum bin kaun hare dukh mero.

Aasha trishna nipat sataven,
Moh madadik sab binsaven.

Shatru nash keeje Maharani,
Sumiron ekachita tumhen Bhavani.

Karo kripa Hey Matu dayala,
Riddhi-Siddhi de karahu nihala.

Jab lagi jiyoon daya phal paoon,
Tumhro yash men sada sunaoon.

Durga Chalisa jo gave,
Sab sukh bhog parampad pave.

Durga Stuti

Shri Durga Stuti is an easy form of Shree Durga Saptsati composed by Maha Rishi Markande. People usually recite Durga Stuti during the festival of Durga Puja and hold strong belief that its recitation will help to relieve from all worries and problems in their life.

Shri Durga Stuti

Miti Ka Tan Huaa Pavitra, Ganga Ke Asnan Se |
Ant Karan Ho Jaye Pavitra, Jagadambe Ke Dhyan Se ||
Sarve Mangal Mangalye, Shive Sarvarth Sadhike |
Sharanye Trambake Gauri, Narayani Namo Stute ||
Shakti Shakti Do Mujhe, Karoon Tumhara Dhyan |
Path Nirvignya Ho Tera, Mera Ho Kalyan ||
Hridya Sinhasan Par Aa, Betho Meri Maa |
Suno Vinay Mam Din Ki, Jag Janani Vardan ||
Sundar Deepak Ghee Bhara, Karoon Aaj Tayaar |
Gyan Ujala Maa Karo, Metto Moh Andhkaar ||
Chandra Surya Ki Roshni, Chamke Chaman Akhand |
Sab Mein Vyapak Tej Hai, Jwala Ka Prachand ||
Jwala Jag Janani Meri, Raksha Karo Humesh |
Dur Karo Maa Ambike, Mere Sabhi Kalesh ||
Shradha Aur Vishwas Se, Teri Jyot Jalaoon |
Tera Hi Hai Aashra, Tere Hi Gun Gaoon ||
Teri Adhabhut Gaat Ko, Padhoon Mein Nischay Dhar |
Sakshat Darshan Karoon, Tere Jagat Aadhar ||
Man Chanchal Se Baat Ke, Samay Jo Aogun Hoye |
Dati Apni Daya Se, Dhyan Na Dena Koye ||
Main Anjan Malin Man, Na Jano Koi Rit |
At Pat Vani Ko Hi Maa, Samjho Meri Prit ||
Chaman Ke Aogun Bahot Hai, Karna Nahi Dhyan |
Sinhvahini Maa Ambike, Karo Mera Kalyan ||
Dhanya Dhanya Maa Ambike, Shakti Shiva Vishal |
Angh Angh Mein Rum Rahi, Dati Din Dayal ||

Goddess Durga: Arti

Jai Ambe Gauri Maiya Jai Shyama Gauri,
Tumko Nishdin Dhyavat Hari Bhrama Shivji.
Mang Sindoor Virajat Tiko Mrag Mad Ko,
Ujjwal Se Dau Naina Chandra Badan Niko.
Kanak Saman Klewar Raktamber Raje,
Rakt Pushp Gal Mala Kanthan Par Saje.
Kehri Vahan Raje Khadhk Khapper Dhari,
Sur Nar Muni Jan Sewat Tinke Dhukh Hari.
Kanan Kundal Shobhit Nasa Gaj Moti,
Katik Chander Divaker Sam Rajat Jyoti.
Shumbh Nishumbh Bidhare Mahishasur Ghati,
Dhoomr Vilochan Naina Nishdin Madmati.
Chund Mund Sanhare Shonit Beej Hare,
Madhu Keytabh Dou Mare Sur Bhay Heen Kare.
Brahmani Rudrani Tum Kamla Rani,
Aagam Nigam Bakhani Tum Shiv Patrani.
Chousatha Yogini Mangal Gavat Nrittya Karat Bhaeron,
Bajat Tal Mradanga Aru Bajat Damroo.
Tum Hi Jag Ki Mata Tum Hi Ho Bharta,
Bhakatan Ki Dukh Harta Sukh Sampati Karta.
Bhuja Char Ati Shobhit Khadak Khaper Dhari,
Man Vanchhit phal Pawat Sewat Nar Nari.
Kanchan Dhar Virajat Agar Kapoor Bati,
Shree Mal Ketu Main Rajat Koti Ratan Jyoti.
Ma Ambe Ji Ki Aarti Jo Koi Nar Gave,
Kahat Shivanand Swami Shukh Sampati Pave.

इस आर्टिकल को हिंदी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Forthcoming Festivals