Fairs / Melas
Location
District
Month
Duration (days)
Pooram Festival Trichur Trichur April 21
Onam Trivandrum Trivandrum Aug 10
Makara Vilakku Malappuram Malappuram Mar NA
Chirappu Kottayyam Kottayyam Nov/Dec NA
Feast Of St Sebastain Chertala Ernakulam Jan NA
Shivratri Vilakku Aluva Ernakulam Feb/Mar NA
Omallor Fair Omallor Ernakulam Mar NA
Magara Jyoti Sabarimala Idukki Jan 10
Sri Sundareswar Kannur Kannur April NA
Utsavam Vadakkekara Malappuram Mar NA

Forthcoming Festivals