Jai Shiv omkara, Prabhu jai Shiv omkara
Brahma Vishnu Sadaashiv ardhangi dhara,
Om Har Har Mahadeva....

Ekanan, chaturanan, panchaanan raje,
Hansasan GarudaSan Vrishvahan saje,
Om Har Har Mahadeva....

Do bhuj, charu chaturbhui dashmukh ati sohe
Tinon rup nirakhte tribhuvan janmohe,
Om Har Har Mahadeva....

Akshyamaala banamala mundmal dhari
Chandan mrigmad sohai, bhale shubhkari,
Om Har Har Mahadeva....

Shvetambar Pitambar Bagambar ange,
Brahmadik Sankaadik Pretadik sange,
Om Har Har Mahadeva....

Kar madhye kamandalu au trishul bhari,
Sukhkari dukhahaari jagpalankari,
Om Har Har Mahadeva....

Brahma Vishnu Sadashiv janat avivekaa,
Pranavakshar men shobhit ye tinon eka,
Om Har Har Mahadeva....

Trigun svaami ki arti jo koi nar gave
Kahat Shivanand svami man vaanchhit phal pave,
Om Har Har Mahadeva.


Maha Shivaratri festivals Video


best teen patti casino websites in india

Forthcoming Festivals